Головний інженер

от 8 000 грн. до вычета НДФЛ

Откликнуться
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Украина.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту

Отменить

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обов'язки:
 • 1. Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переоснащення діючого виробництва, рівень спеціалізації і диверсифікації виробництва на перспективу.

  2. Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництв і його постійний ріст, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових і трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність виробленої продукції, робіт чи послуг, відповідність виробів, що випускаються, чинним державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної естетики, а також їх надійність та довговічність.

  3. Керує розробкою заходів щодо реконструкції та модернізації підприємства, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення безпечних умов праці та підвищення технічної культури виробництва.

  4. Організовує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

  5. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високої якості продукції в процесі її розробки і виробництва.

  6. Організовує роботу з поліпшення асортименту та якості, удосконалення і оновлення продукції, виконуваних робіт (послуг), техніки і технології, створення принципово нових конкурентоспроможних видів продукції, з проектування і впровадження у виробництво засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, контролю та іспитів високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх виготовлення, послідовного здійснення режиму економії і скорочення витрат на основі сучасних досягнень науки і техніки, результатів патентних досліджень, а також передового досвіду з урахуванням кон'юнктури ринку.

  7. Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд.

  8. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

  9. Заключає з науково-дослідними, проектними (конструкторськими і технологічними) організаціями та вищими навчальними закладами договори на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом , здійснює контроль за їх розробкою, організовує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, розроблених сторонніми організаціями, складання заявок на придбання обладнання на умовах лізингу.

  10. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації та сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механіко енергетичного обслуговування виробництва.

  11. Приймає заходи з удосконалення організації виробництва, праці і управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.

  12. Організовує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботу у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового виробничого досвіду.

  14. Організує навчання і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і забезпечує вдосконалення підготовки персоналу.

  15. Керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

  16. Забезпечує технічно справний стан автонавантажувачів та безпечне проведення ними робіт.

Вимоги:
 • Вища професійна (технічна) освіта.

  Володіння ПК ( Офіс XP (Word, Excel)

  Internet.

  Область компетентності (знання, навички, здібності):

  Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства, документи місцевих органів державної влади, що визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки і відповідної галузі.

  Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства. Перспективи розвитку галузі та бізнес-план підприємства.

  Виробничі потужності підприємства, технологію виробництва продукції.

  Порядок складання та погодження планів виробничо-господарської діяльності підприємства.

  Ринкові методи господарювання та управління підприємством.

  Порядок укладання і виконання господарських і фінансових договорів.

  Науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва, досвід роботи передових підприємств. Економіку, організацію праці та виробництва.

  Основи екологічного та трудового законодавства.

  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту

Умови:
 • повний робочий день
 • повний соцпакет
 • нормований робочий день
 • приїжджим - надається житло
 • вчасна і достойна заробітна плата
 • дружній колектив

Контактная информацияКонтактная информация

Вощатынская Ольга

+380 (98) 6269927

ovoschatynska@ukr.net
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 5 марта 2018